Contacte

Tarragona: 977 241 148     

                        

Avis legal

En cumplimient del article 10 de la Ley 34/2002, del 11 de juliol, de serveiss de la Societad de la Informació y Comerç Electrónic (LSSICE) se exposa a continuació les dadess identificatives de l'empresa.

 

Denominació social:

Vanessa Duque S.L

 

Número de identificación fiscal:

B43508902

 

Domicilio social:

CRISTOFOR COLOM 20

43001 TARRAGONA

 

Correo electrónico:

vanessaduquesl@hotmail.com

 

Teléfono:

977 241 148

 

Dadess de inscripció en el registre mercantil:

Vanessa Duque, societat limitada constituida a Tarragona.

 

Preus y condicions:


Tots els nostres preus inclouen IVA.

 

Forma y gastos de envío:


Les despeses d'envio seran de 6€ per agència de transport i 4,50 per correu certificat. Es farà l'enviament un cop rebut el pagament.

 

Aquesta web ha sigut creat per l'empresa Vanessa Duque amb carácter informatiu y per us personal dels usuaris. A través d'aquest Avis legal, es preten regular l'acces i us d'aquesta web, aixi com la realació entre la web i els seus usuaris. Accedient a aquesta web s'accepten els seguents termins i condicions: L'aces a aquesta web es responsabilitad exclusiva dels usuarios.

 

El simple acces a aquesta web no suposa entablar cap tipus de relació comercial entre Vanessa Duque i l'usuari.